Práce s eSimLab

Jak zapsat model

Editor je rozdělen na 3 části.

1. Proměnné, konstanty, funkce
V této části si definujeme, jak už z názvu vyplývá, proměnné, konstanty a funkce a také zde můžeme definovat externí knihovny, které chceme v modelu používat.

2. Počáteční podmínky
Na tomto míste si můžeme definovat počáteční hodnoty parametrů a výpočty, které se mají provádět pouze jednou.

3. Model
Do této části zapisujeme vlastní model.

Pozn. Vše, co napíšete nad sekci Proměnné, konstanty, funkce nebude zahrnuto do výpočtu. Tuto část proto můžete použít k popisu příslušného modelu.


Jak probíhá výpočet modelu
1. Načtou se hodnoty a výrazy z části Proměnné, konstanty, funkce.
2. Provede se výpočet části Počáteční podmínky
3. Opakovaně se bude vykonávat výpočet části Model, dokud výpočet nezastavíme.

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm