Sekce Textový editorTato sekce slouží k vkládání vybraných grafů nebo tabulek s daty do textového dokumentu a k další práci s textovým dokumentem. Pod lištou s volbou sekcí se nacházejí v několika pruzích nástroje, které jsou běžné při práci s textovými editory a několik specifických nástrojů, které souvisejí s prací s modelem a grafy. Jejich význam si objasníme po pořadě, jak jdou za sebou.

Nástroje pro práci s dokumenty, úpravu textů, vkládání obrázků, tabulek a jejich úpravu
(1. nabídková lišta)


Nový - vytvoření nového dokumentu

Otevřít - otevření dokumentu

Uložit - uložení dokumentu do původního souboru

Uložit jako - uložení dokumentu do nového souboru

Export - export dokumentu

Náhled - vytvoření náhledu dokumentu před vytištěním

Tisk - tisk dokumentu

Najít (CTRL F) - vyhledání textu (znaků) v dokumentu (umožňuje rozlišování velkých a malých písmen, hledání celých slov nebo skupin písmen)

Nahradit (CTRL H) - nahrazení textu (znaků) v dokumentu

Vyjmout (CTRL X) - vyjmutí textu (znaků) z dokumentu

Kopírovat (CTRL C) - vytvoření kopie textu (znaků) dokumentu

Vložit (CTRL V) - vložení textu (znaků) do dokumentu

Zpět - zrušení poslední operace

Znovu - zopakování zrušené operace

Vložit obrázek - vložení obrázku do dokumentu

Vložit tabulku - vložení tabulky do dokumentu

Vložit hypertextový odkaz - vložení hypertextového odkazu do dokumentu

Netisknutelné znaky - značí odskok (ENTER) v textu

Ohraničení vlevo, Ohraničení vpravo


Vložit sloupec vlevo, Vložit sloupec vpravo, Vložit řádek před, Vložit řádek za

Další volby pro úpravu tabulky vyvoláme při postavení na tabulce a stisknutí pravého tlačítka myši (rozdělit buňku , vlastnosti tabulky ).


Další nástroje slouží k úpravě textů
(2. nabídková lišta)


Odstranit řádky Odstranit sloupce Odstranit tabulku Sloučit buňky Rozdělit buňku

Vlastnosti použitého písma

• font, velikost
• tučné písmo
• šikmé písmo
• podtržené písmo
• přeškrtnuté písmo
• nadtržené písmo
• zvětšení/zmenšení velikosti písma o 1 velikost
• barva písma a jeho pozadí

Zarovnání textu

• zarovnání vpravo
• zarovnání na střed
• zarovnání vlevo
• zarovnání do bloku
• odrážky
• číslování
• zmenšení odsazení
• zvětšení odsazení

Barva pozadí

• barva pozadí odstavce
• barva pozadí dokumentu


Další nástroje k úpravě písma a specifické nástroje k vkládání tabulek a grafů
(3. nabídková lišta)

V této nabídce se nacházejí dva nástroje pro volbu vlastností písma - typ písma - font a velikost písma. Jsou zde ve formě rolovacího menu.Vkládání grafů do dokumentu
Poslední nástroje slouží k vložení výsledků práce ze sekce Model a Grafický výstup.
Předpokládáme, že jsme si vytvořili v sekci Model nějaký model a k němu v sekci Grafický výstup graf nebo soubor grafů. První nástroj slouží k výběru modelu, který chceme prezentovat v Textovém editoru. Rolovací menu nám nabídne výběr z vytvořených grafů.

Další nástroje slouží ke:
vložení tabulky vypočítaných hodnot modelu
vložení zvoleného grafu
Zvolíme-li vložení grafu, objeví se nejprve dialogové okno, kam zadáme požadované rozměry grafu.Pozn. Bylo by dobré již vložený graf v textovém editoru dále velikostně neupravovat, protože by se poškodila kvalita grafu. V případě potřeby měnit rozměry grafu graf smažeme, zadáme nové hodnoty šířky a výšky a vložíme jej znovu.

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm