Co je to eSimLab

Název eSimLab vznikl ze slov education simulation laboratory. Jedná se o jednoduchý systém pro numerické výpočty a prezentaci výsledků ve formě grafů, tabulek a animací. Uživatel má možnost algoritmus numerických výpočtů jednoduše měnit a ovlivňovat. Dále má uživatel možnost komunikovat s okolním prostředím pomocí měřících karet a portů počítače. Uživatel může načítat experimentální hodnoty z měření a řídit experimenty. Pro psaní vlastního modelu si uživatel může vybrat jeden za 4 programovacích jazyků:
C++
Pascal
JavaScript
Visual Basic

Systém lze provozovat pod operačním systémem Windows. 
  © 1992 - 2009 Studio dmm