Sekce ModelSekce Model nám nabízí 2 nabídková menu a pracovní plochu. V horní nabídkové liště najdeme nástroje k načítání a ukládání modelů a nástroje pro práci s textem. Pod ní je pracovní plocha, kde vytváříme model. Následuje dolní nabídková lišta, která slouží ke kompilaci modelu. K ní patří plocha, kde se zobrazují chybové hlášky apod.


1. Horní nabídková lišta

Horní nabídku sekce Model tvoří:

Volba jazyka - zde jsou 4 možnosti volby programovacích jazyků (Pascal, C++, JavaScript, Visual Basic)

Nový model - tato volba smaže stávající model a otevře prostor pro zadání nového modelu

Otevřít model (Open) - tato volba umožňuje načíst již existující model ve tvaru xxx.mxml

Uložit model (Save) - tato volba uloží změny do již uloženého modelu

Uložit model jako (Save as) - tato volba umožní uložit model s novým názvem

Následují volby ke zpracování textu:
Vyjmout (Cut = CTRL X)

Kopírovat (Copy = CTRL C)

Vložit (Paste = CTRL V)


2. Vlastní pracovní plocha

Na vlastní pracovní ploše, umístěné pod horní nabídkou, vytváříme model.

• První řádek je určen pro libovolný text, můžeme sem zapsat název modelu, poznámku atd.


Výrazné barevné pruhy oddělují 3 části, do nichž po řadě zapisujeme:
• proměnné, konstanty, funkce ...


• počáteční podmínky ... např. x=0


• model ... příslušné rovnice a příkazy k výpočtu modelu


(Jak vypadá zápis konkrétního modelu můžete vidět v Příkladu 1)


3. Dolní nabídková lišta

Dolní nabídka sekce Model slouží ke kompilaci modelu.


Po zadání potřebných údajů do řádků pod barevné pruhy pracovní plochy je na řadě sestavení - kompilace modelu. K tomu použijeme tlačítko Kompilace modelu (Co = compilation).


Zelený pruh vlevo od tlačítka Kompilace označuje, že kompilace proběhla. Zároveň se nám do růžového pole pod tlačítkem vypíše OK na znamení, že kompilace proběhla v pořádku.


Pokud je model napsán špatně a nelze jej sestavit, kompilace neproběhne, neobjeví se zelený pruh a v růžovém poli se objeví chybová hláška.


Pokud není uživatel majitelem registrované verze, nemá aktivovanou demoverzi nebo již proběhla 30-denní lhůta k testování aktivované demoverze, může sice proběhnout kompilace, ale nebude možné spočítat model.

Dále jsou v dolní nabídce tyto nástroje:
Nový start modelu - spustí výpočet modelu od začátku

Zastavit - pozastaví výpočet modelu. Je-li výpočet dlouhý, můžeme ho v některém okamžiku zastavit. Místo tlačítka pro zastavení modelu se nám potom objeví na stejném místě následující tlačítko pro opětovné spuštění výpočtu.

Pokračovat - opětovně spustí pozastavený model

Parametry modelu - zobrazí v tabulce hodnoty proměnných a parametrů modelu. V tabulce je také možnost některé z nich měnit.


Potvrdit výběr - volbou potvrdíme novou volbu hodnot

Zrušit výběr - zavře dialogové okno bez uložení nově vyplněných/změněných hodnot


Kalkulátor - používá se k pomocným výpočtům.
Do horního okénka napíšeme výraz, stiskneme Enter nebo použijeme tlačítko
a v dolním okénku se objeví výsledek. Pokud je model zkompilován, můžeme v kalkulačce používat proměnné, konstanty a funkce definované v modelu.

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm