Funkce pro práci s datem a časem

Date: TDateTime
DayOfWeek(aDate: TDateTime): Integer
DaysInMonth(nYear, nMonth: Integer): Integer
DecodeDate(Date: TDateTime; var Year, Month, Day: Word)
DecodeTime(Time: TDateTime; var Hour, Min, Sec, MSec: Word)
EncodeDate(Year, Month, Day: Word): TDateTime
EncodeTime(Hour, Min, Sec, MSec: Word): TDateTime
IsLeapYear(Year: Word): Boolean
Now: TDateTime
Time: TDateTime
 
  © 1992 - 2009 Studio dmm