Příklad 1

Chceme vytvořit tabulku hodnot fukce sin(x) pro x, které bude v intervalu 0-10 a model chceme vytvořit v jazyce Pascal.

1. Přepneme se do sekce Model.

2. Ve výběrovém boxu zvolíme jazyk Pascal.

3. V části proměnné, konstanty, funkce definujeme proměnné, které budeme používat
var x,y: double;


4. V části počáteční podmínky nastavíme počáteční podmínku pro proměnnou x
x:=0;

5. V části model zapíšeme
y:=sin(x);
x:=x+0.1;
trace(FloatToStr(x)+', '+FloatToStr(y));

if x>10 then Stop();

(význam funkce Trace a Stop:
Funkce trace vypíše hodnoty do tabulky. Funkce stop() výpočet modelu ukončí.)

6. Nyní model zkompilujeme. (Stiskneme tlačítko ).

Když se pod tlačítkem kompilace v růžovém poli objeví OK, je model zadán správně a můžeme pokračovat.

Pokud model není zadán správně, objeví se na stejném místě místo OK popis chyby (anglicky). Chybu odstraníme a znovu zkompilujeme.

7. Model spustíme stisknutím tlačítka
Pokud by nebyla v části Model zadána funkce stop (), výpočet by pokračoval, dokud bychom ho nezastavili stisknutím tlačítka .
Tlačítko slouží k pokračování ve výpočtu.

Po skončení výpočtu se vypíše tabulka hodnot:

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm