Příklad 2

Chceme vytvořit graf funkce sin(x) pro x, které bude v intervalu 0-10 a model chceme vytvořit v jazyce C++.

1. Přepneme se do sekce Model.


2. Ve výběrovém boxu zvolíme C++.

3. V části Proměnné, konstanty, funkce definujeme proměnné, které budeme používat:
double x,y;


4. V části počáteční podmínky nastavíme počáteční podmínku pro proměnnou x
x=0;


5. V části model zapíšeme
y=sin(x);
x=x+0.1;
display();
if (x>10) Stop();


(Význam funkce display a stop:
Funkce display způsobí aktualizaci grafu a funkce stop() model ukončí.)

6. Nyní model zkompilujeme. (Stiskneme tlačítko ).
Pokud model není zadán správně, chybu odstraníme a znovu zkompilujeme (viz příklad 1).

7. Přepneme se do sekce grafický výstup.


8. Stiskneme tlačítko "Přidání průběhu" .Objeví se nám Dialogové okno Přidání průběhu:Zvolíme, jaká proměnná bude na ose x a na ose y, popř. další paramentry grafu a vše potvrdíme tlačítkem "Potvrdit výběr" .

9. Výpočet modelu spustíme stisknutím tlačítka .

10. Pokud graf nevidíme celý, stiknutím tlačítka "Přizpůsobit graf hodnotám"
můžeme automaticky nastavit osy tak, aby byl graf viditelný v celém průběhu.Důležité poznámky:
1. Pokud chceme kreslit grafy, musíme v modelu používat funkci display(), která zajistí zobrazení grafu.

2. Graf můžeme definovat až tehdy, když je model zkompilován. Teprve tehdy jsou k dispozici vypočítané proměnné modelu.

3. Pokud jsme přepnuti v sekci Model a spustíme zde výpočet modelu, graf se nevykresluje, i když jsme použili funkci display(). Po přepnutí do sekce Grafický výstup musíme spustit výpočet modelu znovu, aby se graf vykreslil.

4. Při uložení modelu se neukládají vypočítané hodnoty, ale pouze model a definice grafů. Také se do modelu neukládají výstupy z 3. sekce - Textového editoru. Textový editor má vlastní ukládání a načítání dokumentů.
 
  © 1992 - 2009 Studio dmm