Speciální funkce

Display()
Funkce zajistí kreslení do grafů.

Stop()
Funkce zastaví výpočet modelu.

ShowMessage(s: Variant)
Funkce zobrazí dialogové okno, vypíše proměnnou a zastaví výpočet do doby, než bude okno uživatelem zavřeno.

Trace(s: Variant)
Funkce vypíše proměnnou do okna trace.

Wait(interval: Integer)
Funkce zajistí pozastavení výpočtu modelu. V parametru interval zadáváme počet milisekund, na který chceme výpočet pozastavit.

StartTimer()
Funkce vynuluje a spustí časovač.

GetTime: Double
Funkce vrací počet milisekund, které uplynuly od spuštění časovače, tj. od posledního zavolání funkce StartTimer().

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm