Rychlé seznámení

eSimLab.exe je určen k práci s modely. Tuto práci lze rozdělit do 3 základních kroků:
• definování modelu
• vytvoření grafu k modelu
• publikování modelu (zařazení grafu a tabulky modelu do textu)

Každému z těchto 3 kroků odpovídá jedna sekce a nabídka v záhlaví okna aplikace, kterou označuje ikonka Model, Grafický výstup a Textový editor.

V 1. kroku v sekci Model zadáváme veličiny, vztahy a parametry, které vystupují v modelu.
Po spuštění výpočtu si můžeme v 2. kroku v sekci Grafický výstup zobrazit graf.
K 3. kroku slouží sekce Textový editor, která umožňuje vytvoření dokumentu, jehož součástí mohou být grafy nebo vypočítaná data modelu. Přitom lze mezi těmito kroky (sekcemi) přecházet, měnit data, měnit zobrazení a grafickou úpravu grafu, zobrazovat více závislostí do jednoho grafu i zobrazovat více grafů ve vedle sebe ležících oknech. Po dosažení optimálního výsledku zařadíme výsledky do dokumentu.

Nad výběrem sekcí je lišta s nabídkou Soubor, Zobrazit a Nápověda
Nabídka Soubor

Rozbalením nabídky Soubor se dostáváme k funkcím:
1. Nový model - použitím tohoto výběru smažeme obsah původního modelu a můžeme začít tvořit nový model.

2. Otevřít model ... - tento výběr vede na zvolení již dříve vytvořeného modelu z adresáře.

3. Uložit model - výběr umožní uložit změny v modelu.

4. Uložit model jako ... - výběr umožní uložit model pod novým názvem.

5. Konec programu - tato volba ukončuje práci eSimLab.exe .

Nabídka Zobrazit

Nabídka zobrazit umožňuje výběr ze tří sekcí, podobně jako lišta uložená níže.

Nabídka Nápověda

1. Vítejte - zde najdete úvodní slovo k systému eSimLab.exe .

2. Aktivace - tato volba slouží k aktivování demoverze, která Vám umožní 30-denní použití bez zaplacení. Na ploše se objeví dialogové okno, které umožní aktivaci demoverze. Bez aktivace není možné spočítat model. Tlačítkem konec zrušíme aktivaci, pokud již neproběhla do konce.

 

K přepínání tří sekcí - Model, Grafický výstup a Textový editor slouží další nabídka, která je pod výše uvedenou nabídkovou lištou.A//Sekce Model

Sekce Model nám nabízí 2 nabídková menu a pracovní plochu. V horní nabídkové liště najdeme nástroje k načítání a ukládání modelů a nástroje pro práci s textem. Pod ní je pracovní plocha, kde vytváříme model. Následuje dolní nabídková lišta, která slouží ke kompilaci modelu. K ní patří plocha, kde se zobrazují chybové hlášky apod.


B// Sekce Grafický výstup


Sekce Grafický výstup nám nabízí horní nabídkové menu pro práci s grafem a pracovní plochu, kde je připravena soustava souřadnic xy, kam se zobrazuje graf a všechny změny grafu. Dolní nabídková lišta je společná pro sekci Model a Grafický výstup a slouží ke kompilaci modelu.


C// Sekce Textový editor


Tato sekce slouží k vkládání vybraných grafů nebo tabulek s daty do textového dokumentu a k další práci s textovým dokumentem. Pod lištou s volbou sekcí se nacházejí v několika pruzích nástroje, které jsou běžné při práci s textovými editory a několik specifických nástrojů, které souvisejí s prací s modelem a grafy.

 
  © 1992 - 2009 Studio dmm